Ishall

Nya ishallen i Enköpings kommun

Foto: Studio A Arkitekter

Vad händer nu?

En ny ishall byggs just nu i Enköping. Den nya ishallen byggs på den plats där den gamla uterinken låg, i direkt anslutning till den nuvarande ishallen (Bahcohallen) i Enköping.

Just nu pågår det sista arbetet med fastigheten. Den nya ishallen invigs den 14 augusti.

Politiska beslut

Den 11 april tog kommunfullmäktige beslut om en tilläggsbudget för ishallen. Därmed blev allt klart för att komma igång med bygget av ny ishall i Enköping.      

Vad har hänt förut?

Sedan tidigare har både upplevelsenämnden och kommunstyrelsen fattat beslut om att bygga en ny ishall.

Den nya ishallen ska främst användas för träning medan Bahcohallen fortsättningsvis kommer vara avsedd för matcher och evenemang. Den nya ishallen får en tillgänglighetsanpassning och nytt modernt energisystem. Den nya hallen kommer förlänga säsongen för alla föreningar och kommuninvånare.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Dialog har förts med berörda föreningar.

Hur påverkar det mig?

Den nya ishallen byggs på samma plats där det tidigare låg en uterink, bredvid Bahco-hallen. Under byggtiden är området en byggarbetsplats. Störningar kan förekomma.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.