Vi satsar på turism

Enköpings kommun vill erbjuda attraktiva upplevelser för alla som bor i kommunen och för besökare. Parker, historia, mathantverk, natur och Mälarliv är starka anledningar till att besöka oss.

Vit magnolia

Foto: Enköpings kommun

En strategi för turism och besöksnäring i Enköpings kommun har tagits fram och antogs av upplevelsenämnden i juni 2016.

Vårt arbete med turism och besöksnäring ingår i en nationell satsning, där Sveriges kommuner uppmanas till att ta fram egna lokalt tillämpade strategier.

Lokal strategi för turism och besöksnäring

Ett sätt att mäta hur besöksnäringen mår i Enköpings kommun är genom turistekonomisk statistik. En gång per år rapporteras omsättning, antal gästnätter och antalet årsarbetskrafter. Därutöver får vi kunskap om vilka som besöker oss, var besökaren kommer ifrån, vad som är anledningen till resan och hur turistkronan fördelas.

Statistik för turismens effekt på Enköpings kommun 2014

Statistik för turismens effekt på Enköpings kommun 2015

Statistik för turismens effekt på Enköpings kommun 2016

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.