Sociala investeringar

Enköpings kommun har en social investeringsfond. Det är en fond som investerar pengar i förebyggande sociala projekt.

Foto: IBL Bildbyrå

Sociala investeringar ska minska utanförskap och bidra till trygghet för alla, oavsett förutsättningar. 2013 beslutade kommunen att använda budgetöverskottet från 2012 till en social investeringsfond.

Sociala investeringar är förebyggande insatser för att minska utanförskapet i samhället på lång sikt. Det handlar om att investera i människor, för att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. De kortsiktiga kostnaderna vägs upp av de långsiktiga samhällsvinsterna som ett minskat utanförskap innebär. Tanken är att hitta nya vägar som leder till att färre människor hamnar i sociala och ekonomiska problem.

Samarbete med Idéer för livet

Enköpings kommun samarbetar med stiftelsen Idéer för livet som stödjer projekt inriktade på att få barn och ungdomar att upptäcka sina egna förmågor och stärka sin självkänsla. Stiftelsen grundades 1987 av Skandia och har under åren bidragit till ett flertal framgångsrika projekt inom barn och ungas hälsa.

Pågående satsningar 

Mer energi i Hummelsta

Ett stort antal elever i årskurs 1–6 på Hummelstaskolan mår inte bra av sin sociala situation. Genom daglig stimulerande och inte tävlingsinriktad fysisk aktivitet vill det här projektet utöka antalet idrottstimmar på schemat. Skolan har också värdegrundsprojekt, trygghetsteam och elevhälsa, entreprenöriellt lärande och samverkan med det lokala föreningslivet via Skol-IF. Projektet ska bidra till att eleverna känner tillit till sin inre förmåga, blir mer motiverade, får en bättre kunskapsutveckling och mår psykiskt och fysiskt bra. Projektet pågår 2014–2018.

Vägledande samspel, vägledarutbildning

Enköpings kommun har två öppna förskolor: Kråkans och Flisans familjecentrum. De har olika föräldrastödsprogram, men ingen utbildning till småbarnsföräldrar med barn som är 1–3 år. Det här projektet går ut på att utbilda småbarnsföräldrarna. Utbildningen kallas för Vägledande samtal. Det är ett hälsofrämjande samspelsprogram som grundar sig på barns växande och lärande. Programmet bygger på modern småbarnsforskning och FN:s barnkonvention. Projektet pågår 2014–2016 och är ett samarbete mellan Enköpings kommun och Landstinget i Uppsala län.

Elevcoach mellanstadiet

Bergvretenskolan vill satsa på en elevcoach på mellanstadiet. I dag finns en elevcoach på högstadiet – och resultatet är mycket positivt. Hela högstadiet mår bättre och är mer motiverade. Eleverna på mellanstadiet har behov av trygghet och vägledning. Elevcoachen ska öka tryggheten och trivseln och motverka utanförskap och frånvaro i skolan. Coachen kan också ha tät kontakt med elevernas hem. Det ska skapa en trygg lärmiljö där alla elever kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Elever som inte deltar i undervisningen ska kunna fångas upp tidigare än i dag. Projektet pågår 2014–2016.

Chatta med soc!

Att chatta med soc blir ett komplement till den traditionella socialtjänsten. Det är ett sätt att öka ungas möjlighet att få råd och stöd. En chatt kan göra det lättare att ta den första kontakten. Unga kan känna sig mer bekväma och mindre rädda att höra av sig. Chatten vänder sig främst till ungdomar upp till 18 år, men i andra hand också till vuxna och de ungas vuxna närstående. Projektet pågår 2014–2016.

El Sistema

Eleverna på Enögla- och Rombergaskolan ska arbeta enligt El Sistema, som är en modell för kör- och orkesterskola. Modellen använder musiken som ett verktyg för social och mänsklig utveckling. Eleverna kommer att arbeta med professionella musiker och får låna instrumenten gratis. Projektet ska öka inkluderingen, delaktigheten, självkänslan och stoltheten. Det ska leda till att eleverna lär sig mer och att skolorna får en bättre kontakt med föräldrarna.

Vad krävs för ett socialt investeringsprojekt?

  • Det ska ha ett tydligt metodutvecklande perspektiv och utveckla den ordinarie verksamheten.
  • Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Kommunen uppmuntrar därför satsningar på barn och ungas naturliga sammanhang.
  • Kommunen uppmundrar också satsningar i samverkan mellan kommunens olika aktörer eller i samband med landsting och föreningsliv.

Vem kan ansöka om ett socialt investeringsprojekt?

I Enköpings kommun är det nämnderna som ansöker om sociala investeringsprojekt. Kommunstyrelsen beslutar om vilka projekt som får ekonomiskt stöd.

 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.