Idrottspolitiskt program

Enköpings kommun har tagit fram ett idrottspolitiskt program för 2017-2026. Programmet visar vilken politisk inriktning som ska gälla för idrotten i Enköping.

Foto: Enköpings kommun

Under våren 2016 hålls samtal och dialoger med medborgare, politiker, föreningar och yrkersverksamma inom idrottsområdet. Förslaget till idrottspolitiskt program ska gå ut på en remiss till medborgare, tjänstemän och politiker. Under hösten 2016 ska kommunfullmäktige anta det idrottspolitiska programmet.

Idrottspolitiskt program 2017-2026

Dialogmöten:

Dialogmöten har hållits i Enköping, Fjärdhundra, Örsundsbro och Hummelsta. 

Sammanfattning av dialogmöte i Fjärdhundra den 2 februari 2016

Sammanfattning av dialogmöte i Örsundsbro den 27 januari 2016

Sammanfattning av dialogmöte i Hummelsta den 17 februari 2016

Sammanfattning av dialogmöte i Enköping den 8 mars

Sammanfattning av medborgardialog den 31 maj

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.