Finskt förvaltningsområde

I Enköpings kommun bor närmare 4 800 personer med finsk anknytning. Från den 1 februari 2013 ingår Enköpings kommun i förvaltningsområde för finska.

Finska flaggan

Foto: Antti-Pekka Lehtinen

Enköpings kommun är förvaltningsområde för finska. I Enköpings kommun bor närmare 4 800 personer med finsk anknytning (födda i Finland eller minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland). Det är cirka 11,7 procent av befolkningen på 41 163 invånare.

Som förvaltningsområde för finska arbetar vi bland annat med att:

 1. få tillgång till personal med kunskaper i finska
 2. kartlägga behov av äldreomsorg och förskola på finska
 3. planera och genomföra samråd med minoriteterna
 4. kartlägga om det finns personal inom det kommunala förvaltningarna som behärskar finska språket och är villiga att använda denna kompetens i sin tjänst
 5. göra kommuninformation tillgänglig på finska
 6. erbjuda äldreomsorg och förskola på finska om så önskas.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Den handlar om att vi som kommun, och som andra myndigheter, har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Enköpings kommun har genom ansökan om att bli en finsk förvaltningskommun förstärkt detta skydd för sverigefinländare. Från den 1 februari 2013 ingår Enköpings kommun
i förvaltningsområde för finska.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Kommunen ska informera dig som tillhör någon av minoriteterna om dina rättigheter.

Lagen om nationella minoriteter trädde i kraft den 1 januari 2010. Enligt lagen har Enköpings kommun, precis som andra myndigheter, ett särskilt ansvar för att skydda nationella minoriteter. Vi har också ett särskilt ansvar för att skydda och främja nationella minoritetsspråk. Kommunen ska informera dig som tillhör någon av de nationella minoriteterna om din rätt att använda ditt minoritetsspråk. Kommunen ska också stärka din möjlighet till inflytande.

Enligt lagen har Sverige fem nationella minoriteter:

 1. Samer
 2. Sverigefinnar
 3. Tornedalingar
 4. Romer
 5. Judar

Sverige har också fem erkända minoritetsspråk:

 1. Samiska
 2. Finska
 3. Meänkieli
 4. Romani chib
 5. Jiddisch

Nationella minoriteter har historiska band med Sverige. Kulturerna och språken är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Minoriteterna och har en uttalad vilja och strävan att behålla sin identitet. Det finns en så kallad självidentifikationsprincip som innebär att det är du själv som avgör om du tillhör någon eller några nationella minoriteter.

Särskilda rättigheter för finsktalande

Enköpings kommun är sedan den 1 januari 2013 finskt förvaltningsområde. Det innebär ett förstärkt skydd för alla sverigefinnar i kommunen.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.