Förenkla för företagen

Nu har Enköpings kommun tagit fram mål för att göra vardagen enklare för företagare. År 2017 ska vi ha nått de uppsatta målen för vårt förbättringsarbete.

Foto: Enköpings kommun

Enköpings kommun ska bli bättre framför allt när det gäller effektivitet, bemötande och tillgänglighet.

– Nu har vi tagit fram mål för vårt förbättringsarbete och bestämt hur vi ska göra för att nå dit, säger kommunens näringslivschef Cissi Lööv.

Visionen är att Enköpings kommun ska vara den kommun som skapar bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, driva, växa och etablera sig i.

– Ett välmående och växande näringsliv är avgörande för hela kommunens tillväxt. För att vi ska stå oss i konkurrensen som en attraktiv kommun för företag, inflyttare och besökare genomför vi nu ett förvaltningsövergripande arbete som skapar förutsättningar för ett välmående och växande näringsliv, som vi kallar Förenkla För Företagen.

Förbättringarna stäms av med näringslivet

Enköpings kommun ska bli bättre på att hantera företagsärenden genom att till exempel:

  1. titta på hur företagens kontakter med kommunen fungerar i dag
  2. följa ett ärendes gång genom kommunen
  3. se hur olika förvaltningar jobbar med ärenden.

– Utifrån det gör vi förbättringar och stämmer av dem i dialog med näringslivet. År 2017 ska vi ha nått de mål som vi har satt upp, säger Cissi Lööv.

Team näringsliv ansvarar för förbättringsarbetet

Det är Team näringsliv som har ansvar för förbättringsarbetet, för att förenkla vardagen för företagen i kommunen. Team näringsliv består av nyckelpersoner inom näringsliv, bygglov, tillstånd, tillsyn, plan och exploatering, upphandling, kommunikation och it.

– Vi har lyssnat på företagarna i kommunen. Team näringsliv består därför av nyckelpersoner som arbetar inom de områden som Enköpings företag tycker har störst behov av förbättring, säger Cissi Lööv.     

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.