Kollektivtrafiknämnden i Uppsala län

I Uppsala län är landstinget regional kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafiknämndens uppgifter är bland annat att utveckla kollektivtrafiken och samråda om utveckling av regionen.

Foto: Mostphotos

UL är sedan 1 januari 2012 en förvaltning, kollektivtrafikförvaltningen, inom Landstinget i Uppsala län. Landstinget har tillsatt en kollektivtrafiknämnd som fattar de beslut som styr förvaltningens verksamhet.

Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets regionala kollektivtrafik.

Förvaltningens uppgifter är bland annat att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga planer och att utveckla möjligheterna att resa kollektivt i länet. De planerar och upphandlar trafiktjänster. En viktig del av lösningen är en effektiv, hållbar och pålitlig kollektivtrafik.

Kollektivtrafiknämnden i Uppsala läns webbplats

Kollektivtrafikförvaltningens webbplats

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.