Fyra Mälarstäder

Förbättrade kommunikationer, att skapa attraktivt boende och ta hand om den gemensamma resursen Mälaren. Det är exempel på frågor som fyra Mälarstäder i den expansiva regionen Stockholm–Mälardalen ska samarbeta kring.

Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås hör till en stark tillväxtregion där det i dag bor cirka 315 000 invånare. Nu ska de fyra Mälarstäderna samarbeta för att bli en ännu starkare part i västra delen av regionen Stockholm–Mälardalen.

Samarbetet ska även handla om att utveckla arbetsmarknaden och hitta effektiviseringar genom att göra mera tillsammans.

Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta kring följande åtta samhällsviktiga områden:

  1. Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren.
  2. Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetensförsörjning och mångfald.
  3. Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren.
  4. Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbetspendling.
  5. Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekreation och ett rikt kulturliv.
  6. Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, underlättar för företagsetableringar och investeringar.
  7. Vi utvecklar besöksnäringen.
  8. Vi verkar aktivt för att minska och effektivisera energianvändningen.

Avsiktsförklaring Fyra Mälarstäder

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.