Regionförbundet Uppsala län

Regionförbundet arbetar med utvecklingsfrågor i länet. I regionförbundet ingår landstinget och de åtta kommunerna i Uppsala län.

Regionförbundet arbetar med utvecklingsfrågor i Uppsala län. De områden som förbundet särskilt fokuserar på är:

  1. Stöd till forskning och utveckling inom socialtjänsten och berörda verksamheter inom hälso- och sjukvården.
  2. EU-frågor
  3. Folkhälsa
  4. Infrastruktur
  5. Kompetensförsörjning
  6. Näringsliv och innovation
  7. Besöksnäring
  8. Samordning av välfärdsområdet.

Landstingsfullmäktige i Uppsala län har beslutat att ansöka om att bilda region. Om riksdagen fattar beslut om detta bildar landstinget och regionförbundet en ny organisation som tar över ansvaret för utveckling av regionen.

Webbplatsen för Regionförbundet Uppsala län

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.