Trafikverkets projekt

Trafikverket utvecklar vägar och järnvägar i landet. Flera projekt pågår just nu som påverkar Enköpings kommun.

Foto: Mostphotos

Trafikverket ansvarar för järnvägsnätet och för Europavägar, riksvägar och länsvägar. I kommunen pågår flera projekt som rör dessa vägar.

Trafikverket planerar till exempel för att bygga om väg 70 mellan Enköping och Simtuna till mötesfri väg. Målet är att sänka antalet allvarliga olyckor på vägen, där hastigheten ofta är hög.

Ett annat projekt, som beräknas vara klart under 2016, är en ny cirkulationsplats vid Romberga i Enköping. Vid trafikplatsen förbinds E18 med väg 70.

Trafikverkets webbplats om projekt i Uppsala län

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.