Trafikverkets projekt

Trafikverket utvecklar vägar och järnvägar i landet. Flera projekt pågår just nu som påverkar Enköpings kommun.

Foto: Mostphotos

Trafikverket ansvarar för järnvägsnätet och för Europavägar, riksvägar och länsvägar. I kommunen pågår flera projekt som rör dessa vägar.

Trafikverket bygger till exempel om väg 70 mellan Enköping och Simtuna till mötesfri väg. Målet är att sänka antalet allvarliga olyckor på vägen, där hastigheten ofta är hög. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2018.

Ett annat projekt är att bygga om busshållsplatserna längs och i närheten av väg 55. Arbetet beräklnas vara färdigt i augusti 2017.

Trafikverkets webbplats om projekt i Uppsala län

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.