Anmäl olovligt byggande

Om du upptäcker något som du misstänker är olovligt byggande eller anser att en tomt är ovårdad, kan du anmäla det till kommunen.

Du kan vara anonym när du gör din anmälan. Tänk då på att vi inte kommer att kunna återkoppla till dig.

När vi får in din anmälan kommer vi först att avgöra om det krävs lov eller anmälan för byggnationen. Vi kommer därefter att ta beslut om åtgärden kräver ett ingripande eller inte.