Ansök om bygglov eller gör en anmälan

Här kan du hitta e-tjänster eller blanketter för att ansöka eller anmäla byggärenden.

Vår e-tjänst

Vi har en e-tjänst där du enkelt kan:

  • ansöka om bygg-, rivning eller marklov
  • ansöka om förhandsbesked
  • ansöka om strandskyddsdispens
  • anmälningspliktiga åtgärder
  • lämna synpunkter
  • komplettera ett pågående byggärende
  • boka tid för arbetsplatsbesök eller slutsamråd
  • följa dina byggärenden
  • ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig
  • ta del av beslut som granne eller sakägare

Blanketter