Ändra insidan

Behöver jag ansöka om bygglov?

Nej, du behöver inte söka bygglov om:

  • Du ska ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak.

Nej, men du måste skicka in en anmälan om:

  • Du ska göra en ändring i bärande konstruktion eller vägg.
  • Du ska göra stora förändringar i byggnadens vatten- och avloppsinstallationer.
  • Du ändrar i bjälklag genom håltagning.
  • Du gör stora förändringar i planlösningen.
  • Du ska ändra en fastighet med ett särskilt bevarande värde.
  • Du ska sätta in en innerdörr i bärande eller brandklassad vägg.
  • Du ska sätta in en ny trappa i din bostad.

Anmälan