Balkong

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en stor tillbyggnad i form av en balkong på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Du ska bygga en balkong på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus.
 • Du ska glasa in en balkong.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en liten tillbyggnad i form av en balkong på ett en- eller tvåbostadshus och den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter eller om grannarna medger att du placerar balkongen närmare.

Finns det undantag?

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Balkongen placeras närmare gräns än 4,5 meter och de grannar som berörs inte medger det.
 • Byggnaden är placerad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Det finns bestämmelser i detaljplanen för balkonger.

Vad kostar det?

Om du ska bygga eller glasa in balkong.

Grundavgifter:

 • 1–5 balkonger, 4 200 kronor
 • Fler än 5 balkonger, 8 300 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov för att bygga eller glasa in en (1) balkong ska du skicka med:

 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Teknisk beskrivning alternativt detaljritning med teknisk information
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas inom planlagt område: situationsplan på lovkarta

Till din ansökan om bygglov för att bygga eller glasa in flera balkonger ska du skicka med:

 • Anmälan kontrollansvarig
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Kan behövas inom planlagt område: situationsplan på lovkarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Konstruktionsdokumentation
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till kontrollplan

Ansökan