Flytta en byggnad till en annan plats

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

  • Du ska flytta en byggnad. Du behöver då:

(1) Ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan.

(2) Ansöka om bygglov. Läs mer under respektive rubrik på den här sidan. Sidan är rubricerad utifrån olika byggåtgärder. Steg 1 och 2 gör du i ett och samma ärende. Vilka handlingar som du behöver skicka in beror på vilken byggnad det rör sig om och om det är inom eller utanför detaljplan. 

Ansökan