Inreda ytterligare en bostad

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska inreda ytterligare en bostad i ett hus med två eller fler lägenheter.
 • Du ska göra om vinden till en bostad i ett flerbostadshus.
 • Du ska göra yttre förändringar på byggnaden, det vill säga en fasadändring.

Nej, men du måste skicka in en anmälan om:

 • Du ska inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus, i exempelvis källaren.
 • Du ska göra om vinden till en bostad i ett enbostadshus.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • Om du ska göra om vinden till bostad.
 • Exempel:

Upp till 199 kvadratmeter, 23 500–29 000 kronor.

200 kvadratmeter, 33 500–42 000 kronor.

400 kvadratmeter, 47 000–58 850 kronor.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska via möbleringsförslag så att alla bostadsfunktioner redovisas, vara måttsatta så att bruttoarean och bostadsarean kan räknas ut. Bostaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100 – ska visa alla fasader som berörs av ändringen.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer
 • Situationsplan – visa vilken byggnad åtgärden gäller
  • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta.
  • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta.
 • Markplaneringsritning - ska visa vara måttsatt, visa fastighetens in-och utfart, parkering och avfallshantering.
 • Kan behövas: bullerberäkning.
 • Kan behövas: tillgänglighetsutlåtande.
 • Kan behövas: dagsljusutredning

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar
 • Energibalansberäkning
 • Färdigställandeskydd (ej företag)
 • Förslag till kontrollplan
 • Bullerutredning inomhus (för flerbostadshus/kontor/bostäder nära järnväg med mera)
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: golvvärmeritning

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100 – ritningen ska via möbleringsförslag så att alla bostadsfunktioner redovisas, vara måttsatta så att bruttoarean och bostadsarean kan räknas ut. Bostaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – ritningen ska vara måttsatt och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer
 • Utvändig VA-ritning
 • Konstruktionsritningar grund, stomme och tak samt infästning takstol
 • Takstolsberäkning inklusive takplan
 • Ventilationsritning inklusive flöden/flödesschema
 • VS-ritning med flödesschema
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Energibalansberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: beräkningar för avväxlingar
 • Kan behövas: golvvärmeritning
 • Kan behövas: bullerberäkning
 • Kan behövas: dagsljusutredning
 • Kan behövas: brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar

Ansök eller anmäl