Komplement­­byggnad

En komplementbyggnad är ett komplement till en- och tvåbostadshus och inte till någon annan form av byggnad. Flerbostadshus i form av till exempel radhus är inte ett en- och tvåbostadshus om radhuset inte är fastighetsindelat per lägenhet.

Förutsättningar för att det får finnas komplementbyggnader är att det finns en huvudbyggnad.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska sätta upp en komplementbyggnad.

Finns det undantag?

Ja, du behöver oftast inte ansöka om bygglov om:

 • Komplementbyggnader är utanför detaljplanen. Under vissa förutsättningar får den uppföras utan bygglov. Det är byggavdelningen som avgör om bygglov behövs eller inte.

Ja, du behöver göra en anmälan om:

 • Du ska göra en nybyggnad eller tillbyggnad i område där det enligt detaljplanen är ändrad lovplikt.
 • Om du bygger en komplementbyggnad enligt Attefallsreglerna.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • Komplementbyggnad, 4 700–11 000 kronor
 • Tak, 3 300–8 500 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Ansök eller anmäl