Skylt eller ljusanordning

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska installera eller uppföra en större ljusanordning eller skylt inom detaljplanerat område.
 • Du ska ha en skylt eller vepa större än en kvadratmeter.

Finns det undantag?

Ja, du behöver tillstånd från Länsstyrelsen om:

 • Du ska installera eller uppföra en skylt utanför detaljplanerat område.

Ja, du behöver tillstånd från Trafikverket om:

 • Du ska installera eller uppföra en skylt inom ett vägområde.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • Skylt, 4 000–14 850 kronor
 • Ljusanordning, från 6 500 kronor
 • Byggskylt, 1 500–4 500 kronor
 • Byggskylt i samband med bygge placerad på samma fastighet är avgiftsfri. Byggskylten får vara max 15 kvadratmeter. Är byggskylten större tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Ritning på skylt i skala 1:20 alternativt 1:50
 • Fasadritning om skylten ska sitta på fasaden
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning

Ansökan