Älvdansen

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Vad händer nu?

Bakom järnvägsstationen, längs Mästergatan växer bostadsområdet Älvdansen fram. Området kommer slutligen bestå av åtta kvarter och 800 bostäder, omvårdnadsboende och skola.

En grundtanke med Älvdansen är att hela området ska genomsyras av grönska. Huvudstråket kommer kantas av träd och innegårdarna ska vara bilfria med gröna ytor för lek och gemenskap.Älvdansen växer fram

Byggarbetet är i full gång. Omvårdnadsboendet Villa Idun står klart och bredvid pågår bygget av 100 hyreslägenheter som kommer vara klara vår 2019. I ett annat kvarter ska Kunskapsskolan bygga en ny skola som
ska vara klar hösten 2020. Längre in i området pågår bygget av 100 bostäder till anställda inom försvarsmakten.

Totalt har sex olika byggföretag tilldelats mark i området för att bygga bostäder av olika slag.

 

Kvarteren i Älvdansen

Vad har hänt förut?

Älvdansen har pekats ut som ett framtida bostadsområde i kommunens strategiska planer. Området har tidigare använts som övningsyta åt försvaret.

Under planprocessen har det gjorts flera olika utredningar, bland annat om buller och markförhållanden. Trädgårdsstadens värden med grönska och en variation av hushöjder och utformning har varit viktiga när bostadsområdet har planerats.

Gällande detaljplan


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.