Bergvretenskolan renoveras

Etappindelning av renoveringen på Bergvretenskolan

Skissen visar renoveringen på Bergvretenskolan hus för hus. En större bild finns i länklistan här nedanför.

Vad händer nu?

Det pågår en omfattande renovering av Bergvretenskolan. I ritningen ovanför, som också finns i länklistan här nedanför, kan du se när de olika husen renoveras. Tidsplanen är mycket preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Ritning och planering av hus B, som är den gamla idrottshallen, är klar. Bygget påbörjas under kvartal 2 och byggtiden är cirka ett år. B-huset ska omvandlas till klassrum, bland annat för slöjd och hemkunskap.

Nästa steg

Till hösten påbörjas planeringen av ombyggnationen av de sista delarna, som bland annat innefattar matsalen.

Politiska beslut

Beslut om renovering av Bergvretenskolan har tagits i skolnämnden och i tekniska nämnden. Enligt de planer som nu gäller för ombyggnaden behövs inga fler politiska beslut för att kunna slutföra renoveringen av skolan.

Vad har hänt förut?

Skolan har en lång historia med läckage, skador och klagomål på inomhusmiljön. Den har också byggts om flera gånger.

En grundlig utredning visade att Bergvretenskolan och Bergvretenskolans grundsärskola hade brister och skador i byggnaderna. Skadorna på Bergvretenskolan var mer omfattande än på Bergvretenskolans grundsärskola.

Orsaken till problemen är det sätt man byggde på när skolan etablerades. Fukt finns i golv och väggar och orsakar skador. Kommunen har åtgärdat problemen vartefter som fel och brister har upptäckts, men nu gjordes bedömningen att ett större ingrepp måste ske.

De skador som finns är framför allt alkalisk nedbrytning av mattor och lim och mikrobiella skador i väggar.

Kommunen har tidigare anlitat företaget AK Konsult som är experter inom byggteknik för att få ett tekniskt utlåtande. För att bedöma eventuella hälsorisker har kommunen också haft ett samarbete med Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Rapporter från AK Konsult och Arbets- och miljömedicin har visat att det inte är en akut fara att vara i Bergvretenskolan.

Under perioden juni till september 2014 pågick en intern utredning i ett samarbete mellan skolförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att se vilka åtgärder som var lämpligast att göra på Bergvretenskolan.

Utredningen visade att det går att renovera lokalerna samtidigt som verksamhet pågår i skolan. Därför beslöt man att renovera en del i taget, byggnad för byggnad. Under renoveringen flyttas den berörda verksamheten till paviljonger, så kallade klassrumsmoduler, i anslutning till skolan.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Föräldrar till elever på Bergvretenskolan har fått information via brev. De har också bjudits in till ett möte där representanter från skolförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen medverkade.

Hur påverkar det mig?

I dagsläget påverkas inte undervisningen. Medan renoveringen pågår finns det andra undervisningslokaler för alla berörda inom skolans område.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.