Familjebad

Karta som visar placeringen av nya simhallen i Enköping.

Illustration: Sweco

Vad händer nu?

Enköpings kommun arbetar för att bygga ett nytt famijlebad. Det nya badet ska ge möjlighet till lek, avkoppling och en fortsatt hög nivå av simkunnighet i kommunen.  

Den 9 april lämnades ansökan om bygglov in för det nya familjebadet.

Planen är att badet ska stå färdigt årsskiftet 2020-2021.

Politiska beslut

Den 17 maj 2018 sa tekniska nämnden ja till genomförande av nytt familjebad.

Den 28 februari 2017 beslutade tekniska nämnden att det nya familjebadet i Enköping ska byggas genom en totalentreprenad i samverkan.

Den 13 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige att säga ja till att bygga nya simhallen på Korsängsfältet, alldeles bredvid Bahcohallen. Simhallen kommer att byggas på andra sidan bäcken som leder från Vattenparken.

Vad har hänt förut?

Hösten 2015 fick tjänstemän i uppdrag att utreda olika placeringar av simhallen. Uppdraget var att jämföra Gånstabacken med att placera simhallen på Idrottshusets parkering.

Den 16 oktober 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga en helt ny simhall på samma plats som det nuvarande badet. Efter att beslutet fattats började arbetet med att upphandla projekteringen av simhall, till exempel arkitekt och konsulter för vattenrening, ljud och fukt.

Den 8 oktober 2013 togs ett nytt beslut om att se över hela området vid Korsängen så att varje idrottsanläggning hamnar på bästa möjliga plats och så att det går att utveckla området i framtiden. Planprogrammet för Korsängsfältet antogs i april 2014. Då fattades även ett beslut att bygga en ny simhall, nya omklädningsrum och en ny övervåning i nuvarande Idrottshuset.

Den nuvarande simhallen i Idrottshuset i Enköping är byggd 1975 och innehåller i dag en 25-metersbassäng, en hoppbassäng, en undervisningsbassäng, en ny rehab-bassäng (från 2008) och omklädningsrum med bastu.

Här finns även en friskvårdsanläggning med gym och flera träningslokaler som lokala idrottsföreningar och skolor använder. I anslutning till Idrottshuset finns två ishallar och fyra gräsplaner för fotboll. 

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Dialog har förts med en rad intressenter, särskilt under åren 2009 till 2012 när de utredningar gjordes som låg till grund för beslutet i kommunfullmäktige om att bygga en ny simhall på samma plats som den nuvarande. De grupper som har fått lämna synpunkter är bland annat representanter för skolan, gymnasiet, funktionshindrade, pensionärsorganisationer, idrottsföreningar och företag med verksamhet i Idrottshuset.

Hur påverkar det mig?

Den nuvarande simhallen kommer att kunna hålla öppet under byggtiden. Detta under förutsättning att simhallens skick tillåter att den hålls öppen.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.