Grillby förskola

Skissen visar en konceptförskola som ligger till grund för nya förskolor som byggs i Enköping. Den kommer att anpassas efter tomten där den byggs.

Vad händer nu?

Upphandling av nya förskolan pågår och förhoppningen är att den nya förskolan ska vara klar för inflyttning 2021. Den nya förskolan kommer placeras bredvid den nuvarande och under byggnationen kommer verksamheten bedrivas som vanligt i nuvarande lokaler.

Man har beslutat att bygga den nya förskolan med mottagningskök och en förbindelsegång till skolans kök. Det betyder att maten tillagas i skolan och sedan transporteras vidare via förbindelsegång till förskolan där barnen äter i sin matsal.

Politiska beslut

Den 31 januari 2018 beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden projektering och upphandling
av tekniska nämnden för ny förskola i Grillby.

Vad har hänt förut?

Förskolan är i behov av större lokaler och en del av förskolan bedrivs i skolans lokaler. Barnantalet ökar även på skolnivå och grundskolan har behov av att få tillbaka delar av sina lokaler. Då har man valt att bygga en ny större förskola för att klara av befolkningsprognosen och en ökning man ser i området under de närmaste 20 åren.

Gällande detaljplan

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.