Hummelsta förskola

Bild saknas

Skissen visar en konceptförskola som ligger till grund för nya förskolor som byggs i Enköping. Den kommer att anpassas efter tomten där den byggs.

Vad händer nu?

Fastighetstavdelningen planerar projekteringen och startar en detaljplansprocess. Den processen brukar pågå i ungefär ett år och planen är att förskolan ska vara klar för inflyttning 2022.

Politiska beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2019 att beställa upphandling och projektering av en ny förskola i Hummelsta. Därefter har ärendet också godkänts av kommunstyrelsen som beviljat igångsättningstillstånd.

Den nya förskolan byggs enligt det ramprogram för förskolor som utbildningsförvaltningen tagit fram. Meningen är att fler framtida förskolor ska byggas på samma vis.

Vad har hänt förut?

Förskolan i Hummelsta hade full beläggning redan för ett par år sedan. För att kunna ta emot alla barn i Hummelsta med behov av plats så uppfördes paviljonger. Byggloven har nu gått ut på paviljongerna och skolan måste utökas med en ny permanent lösning.

Då man i den tidigare förskolebyggnaden haft problem med fuktskador har man kommit fram till att det är bäst att bygga en ny förskola som kommer ligga på en ny plats. Den nya förskolan kommer att ligga närmare grundskolan i Hummelsta. Det möjliggör för grundskolan att nyttja förskolans lokaler, till exempel ska förskoleklass kunna var kvar i förskolans lokaler om grundskolan har full beläggning.

Synpunkter och dialogmöten

Om du har synpunkter kan du ta kontakt med förskolans rektor. Se kontaktuppgifter längst upp på sidan.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.