Kammakartorget

Karta över Haga

Vad händer nu?

Nu när husen på Fältskären är färdigbyggda ska vi göra klart torget. Vi kommer också att jämna ut gatunivån i korsningen framför torget och skapa en sammanhållen helhet med torg och gatukorsning.

Samtidigt byter vi ut va-ledningarna på delar av Torggatan och Eriksgatan. Hela arbetet ska vara klart i slutet på 2019. Vi försöker samordna dessa båda projekt för att butiker och besökare i centrum ska störas så lite som möjligt. Med samordningen behöver vi inte gräva upp gatan vid flera olika tillfällen.

Det innebär att vi kommer stänga av delar av dessa gator för bil- och cykeltrafik. Gående kommer att kunna passera på Torggatan och Eriksgatan under hela perioden.

Vad händer just nu?

Just nu arbetar vi med att byta ut vattenledningar i Torggatan. Eftersom groparna är djupa måste en arkeolog vara med och bevaka. Hittills har man hittat lämningar från 1400-talet i form av kammar, läderbitar och trägolv från gammal bebyggelse.

Arkeologisk övervakning

I den här typen av grävarbeten i historisk intressanta stadsmiljöer måste arkeologisk övervakning ske. I det här fallet har det lett till att arkeologer noga behövt gå igenom jordmaterialet. Det har i sin tur fördröjt va-arbetet.

Avstängda gator och parkeringar

Under arbetet är Torggatan och delar av Eriksgatan avstängt enligt kartan nedanför.

För att Kungsgatan ska vara farbar kommer det att finnas en vändplan på Kungsgatan, närmast korsningen. För att kunna göra en vändplan stängs ett antal parkeringsplatser av tillfälligt.

Tidsplan

Projektet inleds vecka 23 och kommer att pågå i olika delar tills slutet av 2019. Tidsplanen kommer att bli tydligare inom kort men det finns alltid en del osäkerhetsfaktorer som kan påverka projektets tidsplan.

Torggatan kommer vara stängd för genomfart fram till senast 30 november. Arbetet på själva Kammakartorget pågår som planerat och ska vara klart den 31 oktober.

Hur påverkar det framkomligheten i centrum?

  • Biltrafiken på Torggatan stängs av från Kungsgatan till Kryddgårdsgatan. Längst ner på Kungsgatan kommer vi att göra en tillfällig vändplan.
  • Biltrafiken på Eriksgatan stängs av från korsningen fram till parkeringen på Fältskären.
  • Cyklister kommer ledas om till andra vägar.
  • Gående kan komma fram som vanligt. Det gäller även personer med rullstol, permobil och barnvagn.
Markering avstängning

Markering för avstängda gator

Hur kommer torget se ut?

Torget ska vara en tillgänglig mötesplats för alla. Det ska också kännetecknas av grönska, trygghet och mjuk belysning. Platsen kommer att ramas in av träd och ha upphöjda planteringar. Till det kommer bänkar, utsmyckning och konstverk i cortenstål. Det är stål som får patina när det utsätts för väder och vind. Patinan skyddar i sin tur stålet mot rost och är mycket användbar i trädgårdar och offentliga miljöer. Korsningen framför torget ska anpassas till jämn gatunivå och vara ett område på gåendes och cyklisters villkor.

Varför heter det Kammakartorget?

Under utgrävningarna 2016 hittade man framför allt kammar och nycklar från medeltiden. Dessa fynd kommer att synas i torgets utsmyckning. Kammarna har också gett namn till torget.

Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om namn på kommunens gator och torg.

Frågor och svar

Kan jag komma in till min parkeringsplats som finns i garaget på Torggatan?

Ja, parkeringsplatserna i garagen på Torggatan och Eriksgatan det kommer att fungera som vanligt.

Varför har ni tagit ner träden på Torggatan?

I samband med att Torggatan grävdes upp behövde vi ta bort träden. När Kammakartorget börjar bli klart kommer vi planera nya träd där. Eftersom vi inte vet vad som kommer att hända med Paushuset än kan vi inte heller göra några nya planteringar där än.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.