Korsängens förskola

Bild saknas

Skissen visar en konceptförskola som ligger till grund för nya förskolor som byggs i Enköping. Den kommer att anpassas efter tomten där den byggs.

Vad händer nu?

De barn som tillhörde Korsängens förskola är evakuerade till Enögla förskola och till paviljonger som tillfälligt står på Korsängsskolans gamla tennisplan.

Just nu pågår rivningen av Korsängens förskolas gamla lokaler.

Samtidigt arbetar arkitekter med att anpassa konceptförskolan till läget och ta fram alla underlag för byggnation.

Politiska beslut

Beslut är taget på att bygga en ny konceptförskola med åtta avdelningar på samma tomt. Planen är att förskolan ska stå klar 2021.

Vad har hänt förut?

Problem med lukt upptäcktes 2010–2011. Mattor, kök och delar av ventilationen byttes ut för att åtgärda problemen.

År 2014 gjorde kommunen en allmän utredning om fukt när byggnadstekniska brister upptäcktes. Utredningen gjordes av företaget AK Konsult på uppdrag av kommunen. AK Konsult är experter inom byggteknik. AK Konsults rapport visade att det fanns avvikelser gällande lukt och påväxt.

År 2015 lades taket om på hela byggnaden. Under året påtalade personalen på Korsängens förskola att inomhusmiljön försämrades. Med anledning av det gjorde AK Konsult en ny utredning som visade att underhåll behövdes i golv och väggar.

I början av 2016 skickade kommunen AK Konsults rapport till Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala för att få en bedömning av hälsorisker. Arbets- och miljömedicins rekommendation var att åtgärder måste ske inom 6–12 månader.

Korsängens förskola har omfattande brister och skador i byggnaden. Orsaken till problemen är det sätt man byggde på när förskolan etablerades. Fukt finns i golv och väggar och det orsakar skador. Kommunen har åtgärdat problemen vartefter fel och brister har upptäckts, men nu har bedömning gjorts att förskolan var i så dåligt skick att den behövde rivas.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Om du har synpunkter kan du ta kontakt med förskolans chef. Se kontaktuppgifter längst upp på sidan.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.