Kulturhus

Band som spelar

Foto: Getty Images

Vad händer nu?

​Kulturhuset kan bli ett nav i kulturstråket

Den 9 februari 2017 föreslog plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet) att det kan byggas ett kulturhus på Statt-tomten. Upplevelsenämnden har redan i uppdrag att föreslå vad ett nytt kulturhus bör innehålla, där även en utveckling av biblioteket ingår. Med en placering på Statt-tomten blir kulturhuset ett nav i kulturstråket längs Kyrkogatan, i nära anslutning till Westerlundska gården och en utveckling för Stora Torget.

Politiska beslut

Den 26 april 2016 beslutade kommunstyrelsen att Joar Blå inte ska byggas om till ett kulturhus. I stället får upplevelsenämnden och tekniska nämnden uppdraget att ta fram förslag på nytt kulturhus i Enköping.

Lokalerna är bokningsbara och all verksamhet i Joar Blå har öppet som vanligt i och med beslutet.

När ett nytt förslag till kulturhus har arbetats fram kommer upplevelsenämnden och tekniska nämnden att få ta ställning till detta. Beslut kan därefter fattas i kommunstyrelsen. Tidsplanen för detta är inte klar.

Vad har hänt förut?

Utredningarna om kulturhuset har pågått sedan 2012, efter beslut i kommunfullmäktige. Utredningar om kulturskolan och dess placering påbörjades 2007.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Synpunkter har hämtats in under tidigare utredningar. När beslut fattades om att inte bygga ett nytt kulturhus i Joar Blå i april 2016 gjorde upplevelsenämndens ordförande ett uttalande:

– Nu ska vi titta på andra alternativ för att se var och hur ett nytt kulturhus kan byggas. Det ska vi göra tillsammans med föreningslivet och medborgarna. Ambitionen är att kunna forma ett kulturhus som lyfter kulturlivet i Enköping, säger Jesper Englundh (S), ordförande i upplevelsenämnden.

Hur påverkar det mig?

Just nu pågår inget byggnadsprojekt för ett nytt kulturhus som påverkar dig som bor i eller besöker Enköping.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.