Kunskapsskolan

Karta över Haga

Illustration: Nirás Arkitekter

Vad händer nu?

Kunskapsskolan ska bygga en ny skola för 630 elever i årskurs 4–9 och en idrottshall på 2 590 kvadratmeter. De kommer också att bygga en större skolgård med olika aktivitetsytor och en parkering.

Skolan ska ligga på Friggavägen 1 i Romberga. Bygget beräknas att starta i juni 2019 och skolan beräknas att tas i drift höstterminen 2020.

I arkitekturen har Kunskapsskolan valt att knyta an till ett av sina värdeord: lekfullhet. Huvudbyggnaden kommer att vara i vit puts. Vissa av fönstren har en infälld fasett som varierar i orientering och skapar ett varierande skuggning på fasaden. Fasetten målas i en ljusblå färg för att förstärka skuggeffekten. Idrottshallen får en fasad i sandwich­plåtelement i en röd färg.

Idrottshallen och omklädningsdelen är sammankopplade med huvudbyggnaden. 43 parkeringsplatser ska anläggas på fastighetens norra del. Det kommer att finnas en avlämnings- och avhämtningsyta på Mästergatan för elever som kommer med bil eller skolbuss.

Politiska beslut

Miljö- och byggnadsnämnden gav den 20 maj 2019 bygglov för nybyggnad av skola och anläggning av parkering.

Bilder, skisser och ritningar

Hur påverkar det mig?

Det kommer att förekomma byggtrafik i området. För att öka säkerheten kommer kommunen att bygga ett övergångsställe vid Mästergatan.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.