Kunskapsskolan

Karta över Haga

Illustration: Nirás Arkitekter

Vad händer nu?

Kunskapsskolan ska bygga en ny skola för 630 elever i årskurs 4–9 och en idrottshall på 2 590 kvadratmeter. De kommer också att bygga en större skolgård med olika aktivitetsytor och en parkering.

Skolan ska ligga på Friggavägen 1 i Romberga. Bygget beräknas att starta i juni 2019 och skolan beräknas att tas i drift höstterminen 2020.

I arkitekturen har Kunskapsskolan valt att knyta an till ett av sina värdeord: lekfullhet. Huvudbyggnaden kommer att vara i vit puts. Vissa av fönstren har en infälld fasett som varierar i orientering och skapar ett varierande skuggning på fasaden. Fasetten målas i en ljusblå färg för att förstärka skuggeffekten. Idrottshallen får en fasad i sandwich­plåtelement i en röd färg.

Idrottshallen och omklädningsdelen är sammankopplade med huvudbyggnaden. 43 parkeringsplatser ska anläggas på fastighetens norra del. Det kommer att finnas en avlämnings- och avhämtningsyta på Mästergatan för elever som kommer med bil eller skolbuss.

Politiska beslut

Miljö- och byggnadsnämnden gav den 20 maj 2019 bygglov för nybyggnad av skola och anläggning av parkering.

Bilder, skisser och ritningar

Hur påverkar det mig?

Det kommer att förekomma byggtrafik i området. För att öka säkerheten kommer kommunen att bygga ett övergångsställe vid Mästergatan.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.