Munksundsskolan

Munksundsskolan

Foto: Tina Engström

Vad händer nu?

Byggandet av Munksundsskolan och Munkkällans förskola avslutades i början av år 2018. Eleverna som tillhör skolan kunde lämna sina evakueringslokaler och flytta tillbaka efter sportlovet. Skolgården var inte helt färdigställd vid den tidpunkten men blev det under vårterminen. En högtidlig invigning hölls före terminens slut. Förskolan är nystartad och blev mycket snabbt full med de cirka 120 barn som den har kapacitet för.

Planeringen av nya Munksundsskolan och förskolan pågick från våren 2014. Skolan byggdes på samma tomt som gamla Munksundsskolan. Den nya förskolan byggdes ihop med skolan för smart samnyttjande av till exempel matsal.

Politiska beslut

Den 24 maj 2016 gav kommunstyrelsen ett igångsättningstillstånd att bygga nya Munksundsskolan och förskolan, och Enköpings kommun skrev kontrakt med det företag som bygger de nya lokalerna.

Vad har hänt förut?

I december 2012 fattades beslut om att göra en förstudie för en ny skola. Under 2013 gjordes förstudien och dialogmöten hölls. Våren 2014 började arbetet med att forma den nya skolan och förskolan.

Rivningsarbetet började i oktober 2015 och var klart våren 2016. Våren 2016 upphandlades också den entreprenör som byggde skolbyggnaden. Den nya skolan och förskolan togs i drift under vårterminen 2018.

Munksundsskolan har varit i behov av renovering i flera år. I ett första skede bedömde kommunen att endast en renovering av vissa delar var aktuell. Ju längre processen pågick konstaterade vi att så stora förändringar behövdes att det var bättre att ta ett helhetsgrepp och bygga en helt ny skola. Befolkningsutvecklingen gjorde att vi också såg behovet av att bygga en ny förskola, Munkkällans förskola.

Ett pedagogiskt program togs fram för den nya skolan och förskolan. Programmet beskrev hur lokalerna ska se ut och hur de ska ligga i förhållande till varandra. Enköpings kommun tänker nytt kring hur skolans lokaler och utemiljö ska användas. Det är viktigt att både lokalerna och utemiljön kan användas till flera olika ämnen och aktiviteter. Vi vill skapa motiverande lärmiljöer med alternativa vägar till lärande.

Förskolan och skolan byggdes enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnads betyg silver.

Bilfritt område för säker skolväg

Det finns politiska beslut som säger att Munksundsskolan ska vara en bilfri skola. Orsaken till det bilfria beslutet är tidigare undersökningar av trafiksituationen i området. Med färre bilar runt skolan och på villagatorna kommer det att bli säkrare för barnen att gå eller cykla till skolan.

Här kan du läsa hur du kan göra om du vill lämna barn med bil på Munksundsskolan eller Munkkällans förskola.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Dialog har förts med föräldrar och personal på berörda skolor. En pedagogisk analys och barnkonsekvensanalys har också gjorts. Eleverna på Munksundsskolan och Enöglaskolan har fått lämna sina synpunkter. Större delen av detta arbete gjordes under 2013.

Hur påverkar det mig?

Eleverna på gamla Munksundsskolan evakuerades under byggtiden till Västerledsskolan. Där hade de sin verksamhet under rivningen och byggtiden.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.