Myran-området

Karta över Haga

Foto: Pereric Öberg

Vad händer nu?

Myran området har stor potential och en etablering ska locka människor in i Enköping.

Enköpings kommun vill tillsammans med näringslivet, fastighetsägare och exploatörer och andra utveckla det 72 hektar stora området söder om E18.

Utvecklingen i området är ett långsiktigt projekt som handlar om utveckling av hela Enköping där Myran-området och Enköpings centrum ska dra nytta av varandras styrkor. Det går också i linje med Enköpings kommun platsvarumärke där ledorden är nära, tillsammans och engagerade. 

Området kan från sitt utmärkta geografiska läge bidra till en mer innovativ och hållbar kommun.

Enköpings kommun deltar i den stora europeiska arktitekttävlingen Europan 15 där endast unga arkitekter är med. Arkitekterna ska ta fram olika förslag på hur Myran kan utvecklas.

 

Tidplan Arkitekttävlingen Europan


Februari/Mars 2019 - Tävlingen öppnar

Juni/Juli 2019 - Inlämning av tävlingsbidrag

Höst 2019 - Jurymöten och forum i Europa

December 2019 – Vinnande förslag utses


Politiska beslut

Kommunstyrelsen beslutade i september 2018  att vara med i arkitekttävlingen Europan 15.

Kommunstyrelsen antog 2016 ett utvecklingsprogram för området.

Vad har hänt förut?

Ett utvecklingsprogram har tagits fram för området.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Utvecklingsprogrammet har tagits fram i dialog med fastighetsägare, de som har verksamheter i området och andra intressenter.



Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.