Myranområdet

Karta över Haga

Foto: Pereric Öberg

Vad händer nu?

Enköpings kommun deltar i den stora europeiska arktitekttävlingen Europan 15 där endast unga arkitekter är med. Arkitekterna ska ta fram olika förslag på hur Myran kan utvecklas.

– Vi vill hitta nya och kreativa idéer för utvecklingen av Myran. Därför känns tävlingen med unga arkitekter så rätt och vi ser alla fram emot förslagen på hur Myran kan förvandlas till en spännande del av staden, säger Cecilia Lööv, näringslivschef Enköpings kommun.

Myran området har stor potential och en etablering ska locka människor in i Enköping. Enköpings kommun vill tillsammans med näringslivet, fastighetsägare och exploatörer och andra utveckla det 72 hektar stora området söder om E18.

Utvecklingen i området är ett långsiktigt projekt som handlar om utveckling av hela Enköping där Myranområdet och Enköpings centrum ska dra nytta av varandras styrkor. Det går också i linje med Enköpings kommun platsvarumärke där ledorden är nära, tillsammans och engagerade. 

Området kan från sitt utmärkta geografiska läge bidra till en mer innovativ och hållbar kommun.


Tidplan Arkitekttävlingen Europan

18 mars 2019 - Tävlingen öppnar

10 april 2019 - Tävlande arkitekter besöker Myranområdet

Juni/juli 2019 - Inlämning av tävlingsbidrag

Höst 2019 - Jurymöten och forum i Europa

December 2019 – Vinnande förslag utses


Utställning på Enköpings bibliotek

En utställning där du kan se de åtta inlämnade bidragen pågår på Enköpings bibliotek från den 2 september till och med 5 oktober.
Utställningen på biblioteket är bemannad vissa tider så du kan ställa frågor:

2 september klockan 16-18
9 september klockan 16-18
16 september klockan 16-18

Läs mer på bibliotekets webbplats.


Politiska beslut

Kommunstyrelsen beslutade i september 2018  att vara med i arkitekttävlingen Europan 15.

Kommunstyrelsen antog 2016 ett utvecklingsprogram för området.

 

Trafiken i området

Myranområdet utreddes trafikmässigt 2016. Den utredningen kompletteras nu av en till utredning på grund av nya förutsättningar exploateringsmässigt. Bland annat görs en plan för ett heltäckande gång- och cykelnät i området. Utredningen väntas vara klar under vår 2019 och därefter påbörjas det långsiktiga arbetet med en utbyggnadsplan för ny infrastruktur i området.

Parallellt med ovanstående arbete kan det bli aktuellt med mindre ombyggnationer för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Området ingår även som ett viktigt område inom ramen för det nya busslinjenätsprojektet som Enköpings kommun driver tillsammans med Upplands Lokaltrafik (UL).

Myran ska helt enkelt utvecklas trafikmässigt i enlighet med Enköpings kommuns antagna trafikstrategi.

Dessa förutsättningar finns med i underlagen för de tävlande i Arkitekttävlingen Europan.


Vad har hänt förut?

Ett utvecklingsprogram har tagits fram för området.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Utvecklingsprogrammet har tagits fram i dialog med fastighetsägare, de som har verksamheter i området och andra intressenter.Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.