Samsjuklighetsboende

Fasadskiss samsjuklighetsboende

Fasadskiss: Stadion Arkitekter AB

Vad händer nu?

Enköpings kommun ska bygga ett samsjuklighetsboende i Örsundsbro i Gryta Husby. Det kommer att finnas tolv lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen.

Samsjuklighetsboendet är till för människor med dubbeldiagnoser som beroende eller missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Boendet kommer att vara bemannat med personal dygnet runt. Vi kommer att använda olika verksamheter inom kommunen för att skapa sysselsättning till de boende. Att boendet ligger på landsbygden skapar också möjligheter till sysselsättning som att ta hand om en trädgård eller höns.

Byggnaden är på 1 000 kvadratmeter och är fördelad på två våningar. Den har en lantlig karaktär för att smälta in i omgivningen. Boendet kommer att drivas i samarbete mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Politiska beslut

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har beslutat att bygga samsjuklighetsboendet. Behovet av ett boende för den här målgruppen är stort i kommunen. Planen är att samsjuklighetsboendet ska stå klart hösten 2020.

Bilder, skisser och ritningar

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.