Samsjuklighetsboende

Fasadskiss samsjuklighetsboende

Fasadskiss: Stadion Arkitekter AB

Vad händer nu?

Enköpings kommun bygger ett samsjuklighetsboende i Örsundsbro i Gryta Husby. Den 22 augusti 2019 tog vi det första spadtaget för bygget. Under hösten 2019 gör vi markarbetena och gjuter grunden. I början av 2020 reser vi stommen och under samma vår kommer vi att ha huset taklagt. Planen är att samsjuklighetsboendet ska tas i bruk hösten 2020.

Samsjuklighetsboendet är till för människor med dubbeldiagnoser som beroende eller missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Det kommer att finnas tolv lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Boendet kommer att vara bemannat med personal dygnet runt. Vi kommer att använda olika verksamheter inom kommunen för att skapa sysselsättning till de boende. Att boendet ligger på landsbygden skapar också möjligheter till sysselsättning som att ta hand om en trädgård eller höns.

Byggnaden är på 1 000 kvadratmeter och är fördelad på två våningar. Den har en lantlig karaktär för att smälta in i omgivningen. Boendet kommer att drivas i samarbete mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Generalentreprenör för bygget är Andersson Company Byggnads AB.

Politiska beslut

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har beslutat att bygga samsjuklighetsboendet. Det finns ett stort behov av ett boende för den här målgruppen i kommunen. Boendet byggs i samverkan mellan nämnderna. Uppdraget och ansvaret för driften kommer att vara social­nämndens ansvar, men nämnderna och för­valtningarna kommer att samverka kring kompetens och medarbetarresurser.

Bilder, skisser och ritningar

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.