Sandbrohallen

Nya ishallen i Enköpings kommun

Vad händer nu?

Den nya ishallen invigdes den 24 augusti. Den nya ishallen ligger bredvid Bahcohallen i Enköping.

 

Politiska beslut

Den 28 februari 2019 beslutade upplevelsenämnden att ishallen ska heta Sandbrohallen.
Den 11 april tog kommunfullmäktige beslut om en tilläggsbudget för ishallen. Därmed blev allt klart för att komma igång med bygget av ny ishall i Enköping.      

Vad har hänt förut?

Sedan tidigare har både upplevelsenämnden och kommunstyrelsen fattat beslut om att bygga en ny ishall.

Den nya ishallen ska främst användas för träning medan Bahcohallen fortsättningsvis kommer vara avsedd för matcher och evenemang. Den nya ishallen får en tillgänglighetsanpassning och nytt modernt energisystem. Den nya hallen kommer förlänga säsongen för alla föreningar och kommuninvånare.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Dialog har förts med berörda föreningar.

Hur påverkar det mig?

Den nya ishallen innebär fler tider till föreningslivet och allmänheten.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.