Sporthall

Bilden är en förslagsskiss. Skiss: Metod arkitekter.

Vad händer nu?

En ny fullstor sporthall byggs just nu på Enavallens grusplan, i nära anslutning till nya Munksundsskolan. Hallen kommer heta Enahallen.

Det första spadtaget togs den 4 september 2017. Invigning sker den 28 augusti.

Politiska beslut

Den 17 mars 2016 fattade upplevelsenämnden ett igångsättningsbeslut för byggandet av ny fullstor sporthall på Enavallens grusplan.

Vad har hänt förut?

En utredning om möjligheterna att bygga en ny fullstor sporthall i närheten av nya Munksundsskolan genomfördes under 2015 av upplevelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Utredningen gick ut på remiss till alla berörda förvaltningar.

Förutom beslut om att bygga en ny sporthall fattade upplevelsenämnden den 17 mars också beslut om att:

  • Beställa en trafik- och logistikutredning.
  • Utreda och ge förslag på ersättningsytor för de berörda idrottsföreningarna.
  • Ta fram en barnkonsekvensnalys för en ny sporthall vid Enavallen.

Bilder, skisser och ritningar

Synpunkter och dialogmöten

Dialog förs med berörda föreningar.

Hur påverkar det mig?

Den nya sporthallen byggs på Enavallens grusplan. En till sporthall innebär fler tider för aktiviteter inomhus, både för föreningar och privatpersoner.

Under byggtiden kan det förekomma störningar i form av ljud och buller i marken. Inne på Enavallens område kan det förekomma begränsad hastighet och fartdämpande gupp. Vi rekommenderar därför att du inte åker bil inne på Enavallens område.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.