Vårt framtida dricksvatten

Karta över Haga

Fotograf: Thomas Henrikson

Enköping behöver modernisera sitt dricksvattensystem för att kunna möta framtida behov och skärpta lagkrav. Kommunen behöver därför göra stora investeringar och förändra delar av dricksvattensystemet.

Därför har kommunen sedan en tid tillbaka arbetat med att hitta en ny lösning för dricksvattnet. Huvudspår för det arbetet är att

  • komplettera Enköpingsvattnet med ytterligare en vattenkälla.
  • Skapa möjlighet att justera vattnet för att kunna hålla en hög och jämn kvalitet över lång tid.

Hittills har utredningarna visat att den framtida lösningen ska bestå av överföringsledning till Västerås samt ett vattenverk för att kunna bereda vattnet utifrån ett antal önskvärda processer.

Stort och långsiktigt projekt

Projektet är omfattande och komplext med många fördjupade utredningar som ska vägas samman och ge ett komplett underlag till vidare beslut. Detta förberedande arbete kommer att ta många år för att kunna komma fram till en teknisk, juridisk och långsiktigt hållbar lösning.

Vad händer nu?

Kommunen har genomfört olika förstudier om hur det framtida dricksvattnet ska se ut. I dessa studier har man tittat på olika alternativ både utifrån tid, kostnader, metoder och önskat resultat. De alternativ man hittills uteslutit är samverkan med Uppsala vatten, Norrvatten och att använda ytvatten från Mälaren. Istället ska Enköping samverka med Mälarenergi i Västerås eftersom det är bäst både utifrån kostnader och för att det går att genomföra inom en rimlig tid.

Samverkan i Västerås

Samverkan med Mälarenergi i Västerås ger Enköping tillgång till mer vatten samtidigt som båda parterna får tillgång till varandras vatten om det skulle behövas.

Just nu pågår en fördjupad utredning där förvaltningen och konsulter undersöker hur en sådan samverkan med Mälarenergi kan se ut. Utredningen undersöker också vilka åtgärder som kommer att krävas för att anpassa det befintliga dricksvattensystemet till nya förutsättningar.

Flera utredningar ska ge en sammanvägd bild

Just nu är projektet inne i en förberedande del där många tekniska frågor behöver undersökas. Tiden fram till projektstart ska ge svar på många frågor som hela tiden behöver vägas mot varandra. Arbetet sker i samverkan med specialiserade konsulter.

Översiktlig beskrivning av processen

 

Avstamp och politiska beslut

1. Projektdirektiv för utredning av framtida kommunal dricksvattenförsörjning för Enköpings kommun, antas i sept 2017

2. Inriktningsbeslut i tekniska nämnden maj 2018, innebär inriktning vatten från Västerås samt bibehålla befintligt grundvatten.

3. Projektdirektiv i enlighet med inriktningsbeslut tas i tekniska nämnden, oktober 2018: Ramarna för projektet, t ex projektorganisation, mål, preliminära kostnader och tidplan.

4. Avsiktsförklaring: I oktober 2019 signerar Enköpings kommun och Mälarenergi i Västerås en avsiktsförklaring om förutsättningarna för samarbetet.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.