Vårt framtida dricksvatten

Karta över Haga

Fotograf: Thomas Henrikson

Vad händer nu?

Tekniska nämnden har sedan en tid genomfört olika förstudier om varifrån kommunen i framtiden ska ta sitt dricksvatten. Nu ska nämnden besluta hur samhällsbyggnadsförvaltningen ska fortsätta att arbeta med frågan.

Anledningen till att kommunen arbetar med dricksvattenfrågan är att det finns behov av att förbättra kvaliteten på vattnet. Vattnet är till exempel kalkrikt och klassas därför som hårt. Det förekommer också uran i flera av vattentäkterna. Samtidigt behöver kommunen hitta en vattenkälla som kan säkra tillgången på vatten på lång sikt.

Politiska beslut

Processen är i ett tidigt skede och flera fördjupade studier behöver göras. Därför finns det ännu inga politiska beslut som konkret pekar på vilken lösning kommunen ska välja. Istället får förvaltningen stegvisa uppdrag för att kunna avgränsa förstudierna. Det ska i sin tur leda till att nämnden ska kunna ta beslut.

Nu i maj tar nämnden ställning till om kommunens eget grundvatten kan kompletteras med dricksvatten från Västerås.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.