Centrum 28:3

Karta över centrala Enköping

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Planens syfte och innehåll

På fastigheten finns en liten, äldre verkstadsbyggnad som fastighetsägaren önskar göra om till bostad. Enligt den nuvarande detaljplanen står verkstadsbyggnaden på mark som inte får bebyggas. För att det ska vara tillåtet att använda byggnaden till något annat behöver detaljplanen ändras.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-05-09 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten.

Vad händer nu?
Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd.

Läs mer om planprocessen här.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.