Del av kvarteret Steglitsan

Karta över planområdets läge i Enköping

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Fastighetsägaren till Lillsidan 5:3, 5:4 och 6:1 vill bygga flerbostadshus i området. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen. Bebyggelsen är tänkt att vara högst i den norra delen närmast Doktor Westerlunds gata för att sedan trappas ned mot söder. I den södra delen ska det också finnas plats för en förskola.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-10-05 att pröva möjligheten att ta fram ett förslag till detaljplan.

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns inga handlingar att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.