Del av kvarteret Svalan

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Fastigheterna omfattar totalt ungefär 24 000 kvadratmeter och den nya ägaren har ansökt om planbesked för att utveckla dessa till ett mångsidigt kvarter med i huvudsak bostäder men även LSS-boende, lokaler i bottenplan, kontorslokaler, restaurang samt en förskola i den befintliga tegelbyggnaden.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-10-05 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja en planprocess för att pröva ändrad markanvändning enligt ansökan.

Detaljplanen bedöms ha ett allmänt intresse och kommer att hanteras med utökat planförfarande.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.