Bredsandskogen

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

Ändra huvudmannaskapet för väg som inte är återvändsgränd.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Syftet med detaljplanen är att revidera gällande detaljplan avseende att ändra huvudmannaskapet för väg (som inte är återvändsväg) till kommunalt ansvar.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Innan detaljplanen kan börja gälla måste den gå igenom ett antal steg där den bland annat går ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbesked

Planprocessen hanteras med standardförfarande.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns inga handlingar att ladda ner.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Plan- och exploateringsavdelningen
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.