Lillsidan 5:5

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019

ICA vill bygga en ny butik och bostäder inom sin fastighet, Lillsidan 5:5.

Varför behövs det en ny detaljplan?

ICA vill bygga en ny livsmedelsbutik och bostäder på sin fastighet intill Doktor Westerlunds gata. Kommunen prövar därför om och hur detta är lämpligt i en planprocess. I det förslag som kommunen tagit fram placeras livsmedelsbutik med bostäder i övre våningsplan närmast Doktor Westerlunds gata och flerbostadshus  i den södra delen. Bebyggelsen får vara fem till sex våningar som högst i den norra delen av fastigheten för att sedan trappa ned till tre våningar längst i söder och sydväst.

En cirkulation på Doktor Westerlunds gata ska byggas och en ny gata som blir infart till den nya bebyggelsen ansluts till denna. Detta innebär att restaurang Sarajevo får ny infart från den nya gatan. Planen innebär att kvarteret som idag är avskärmat från omgivningen tydligare kommer att bli en del av staden.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Här kan du läsa mer om planprocessen

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Mellan granskning och antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Vad händer nu?

Den 14  april 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Ladda ner

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Planarkitekt Karin Komstadius
E-post: karin.komstadius@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.