Haga slott

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Ny detaljplan tas fram i syfte att pröva annan markanvändning inom Haga slott med angränsande mark, framför allt bostäder.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Ett detaljplaneförslag har upprättats för aktuellt område och godkänts av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Planförslaget var mellan 20 april och 20 maj 2016 utsänt till berörda för samråd. Nu sammanställs inkomna yttranden och planförslaget kommer att revideras.

Planprocessen är vilande sedan anläggningen bytt ägare.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.