Korsängen 22:23 med flera (Sten och sontomten)

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på en befintlig industrifastighet som idag nyttjas av Sten & son (XL Bygg). Detaljplanen avser att flerbostadshus ersätter industriverksamheten.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2015-03-11 att pröva en ändring av gällande detaljplan.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.