M-huset, Kryddgården 6:5

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planen syftar till att pröva möjligheten att tillåta bostäder inom fastigheten Kryddgården 6:5 där butiken Klädhuset M (M-huset) ligger idag.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-06-16 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Kryddgården 6:5 i centrala Enköping.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner. 


Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.