Nytt avloppsreningsverk

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planprocessen syftar till att utreda och pröva placeringen av ett nytt avloppsreningsverk inom del av fastigheten Vappa 15:2. Kartan ovan visar det ungefärliga läget. Mer exakt placering är en del av  det som skall utredas under planprocessen.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2017-09-07 att inleda en planprocess. Planprocessen genomförs i ett utökat förfarande.

Detaljplaneprocessen är en del i att utreda och pröva ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen äger inte marken men för samtal med markägaren om ett eventuellt förvärvande av den. Kommunen har också, parallellt med detaljplaneprocessen, inlett en prövningsprocess för tillstånd enligt miljöbalken för själva verksamheten.

Ladda ner

För närvarande finns inga dokument att ladda ner. Under planprocessens gång kommer information att publiceras på denna sida.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.