Örsundsbro 38:1

Översiktskarta

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2018

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder i upp till tre våningar. Tanken är att det antingen kan ske genom att bygga ovanpå befintlig byggnad eller genom att uppföra en helt ny byggnad.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-05-31 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten.

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.