Statt-tomten

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Kommunen har beslutat att undersöka möjligheten att bygga ett hotell på Statt-tomten. Ett hotell med en bottenvåning för handel eller andra aktiviteter bedöms ha goda förutsättningar att bidra och stärka utvecklingen av centrum.

För att ett hotell ska kunna byggas behöver detaljplanen ändras.

Här kan du läsa mer om Statt-tomten

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Vad händer nu?

Just nu arbetar kommunen med att hitta en hotellaktör som vill bygga och driva ett hotell på Statt-tomten. Kommunen kommer därefter att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd.

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.