Aros Property Developments logistikcenter

Foto. Bild på Aros Property Developments logistikcenter.
  • En innovativ teknikpark på 200 hektar med område för verksamhet- och logistiketableringar.

Fokus på hållbarhet och innovation

Den nya parken kan skapa 5 000–7 000 nya arbetstillfällen i kommunen och är en satsning med fokus på hållbarhet och innovation.

Vad byggs?

  • Logistikcenter

När?

Detaljplaner tas fram etappvis. Färdig detaljplan för del av området beräknad klar hösten 2023 respektive 2025.

Var?

Adress: Aros Park/Bårskär
Se platsen på Enköpingskartan (A)

Vem bygger?

Aros Property Developments
Kontaktperson: Benny Thögersen
Telefonnummer: 070 660 83 50
E-post: benny.thogersen@corelog.se

Mer om projektet

Läs mer om projektet på webbplatsen Dagens Logistik

Läs om Sveriges närmaste logistikläge