Child Academy Sports

Foto på en hink med spade
  • Fristående förskola med idrottsprofil byggs i Älvdansen.

Förskola i nybyggda Älvdansen

En fristående aktör bygger just nu en förskola med plats för 100 barn. De väntas dra igång verksamheten hösten 2022 efter godkännande från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Förskolan är en idrottsförskola.

Förskolans målsättning är att tidigt grundlägga den glädje och de positiva egenskaperna som idrott och rörelse för med sig. Vidare är målsättningen att introducera barnen i värdet av en hälsosam livsstil.

Vad byggs?

  • Förskola
  • 5 avdelningar
  • 100 platser

När?

Byggstart: Hösten 2020

Klart: Hösten 2022

Var?

Älvdansen

Vem bygger?

Svea fastigheter