Fjärdhundra brandstation

Skiss på en brandstation

Skiss på projektet.

  • Vi bygger en ny deltidsbrandstation lika den i Örsundsbro och Veckholm.

Modern brandstation för dagens krav

Den nya stationen ska ha plats för 20 brandmän, 3 lastbilar och en räddningsbil. Stationen ska även bli anpassad för att både manliga och kvinnliga brandmän ska kunna arbeta, med separata omklädningsrum. Den gamla stationen är föråldrad och klarar inte dagens krav som räddningstjänsten och fastighetsavdelningen ställer.

Vad byggs?

  • Deltidsbrandstation
  • Plats för 3 lastbilar och en räddningsbil
  • Plats för 20 brandmän

När?

Byggstart: Mars 2021

Klart: Våren 2022

Var?

Fjärdhundra, mittemot badet, nära väg 55

Vem bygger?

LBF Bygg & Installationer AB

Mer om projektet