Grillby förskola

Bild på tre förskolebarn i reflexvästar som leker med spadar i en sandhög utanför byggplatsen.

Förskolebarnen fick vara med och ta första symboliska spadtaget för den nya förskolan. Foto: Maja Geffen

Grillby förskola ska ersättas av en nybyggd och större förskola som planeras stå färdig år 2021.

Förskolan byggs i tre etapper

Förskolan i Grillby kommer att byggas i tre etapper med start vintern 2019. Skiss över etapperna finns i modulen Mer om projektet på den här webbsidan.

Etapp 1 innebär byggandet av den nya förskolan och förväntas pågå från någon gång före årsskiftet 2019/2020 till våren 2021.

Etapp 2 påbörjas enligt planeringen under sommaren år 2020 för att bli klar i slutet av året. Det handlar om att bygga ett nytt kök som ska vara tillagningskök för både förskolan och skolan.

Etapp 3 innebär rivning av den gamla förskolan. Den etappen påbörjas efter att barn och pedagoger flyttat in i den nya byggnaden.

Vad byggs?

  • Förskola med plats för fler barn
  • Nytt tillagningskök
  • Gamla förskolan rivs

När?

Byggstart: 2019
Klart: 2021

Vem bygger?

Arcona