Hummel­sta förskola

Glada barn står på rad på en snöig åker där den nya förskolan senare ska byggas

Hurra för den nya förskolan som ska byggas här bakom! Foto: Maja Geffen

En ny förskola byggs i Hummelsta med plats för 160 barn. Bygget har inletts i januari 2021 och planeras vara klart 2022.

Vi bygger enligt vårt ramprogram

Den nya förskolan i Hummelsta kommer att ersätta den gamla förskolan, på en tomt närmare grundskolan och med plats för fler barn än det hundratal som idag ryms. Planen är att förskolan ska vara klar för inflyttning sommaren 2022. Barn tas emot från höstterminen 2022.

Den nya förskolan byggs enligt det ramprogram för förskolor som utbildningsförvaltningen tagit fram. Örsundsbro nya förskola är ett exempel på en förskola som byggts enligt ramprogrammet.

Byggarbetsplats

Bygget går framåt.

Skiss över hur området för Hummelsta förskola kommer att se ut när bygget är klart.

Skiss över bygget.

Vad byggs?

  • Förskola
  • Plats för 160 barn
  • 8 avdelningar

När?

Byggstart: 2021

Klart: 2022

Vem bygger?

Byggpartner i Dalarna